εικονοστασιΔΕΥΤΕΡΑ,  ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ

6.00 μ.μ.    Τό  Μέγα  Ἀπόδειπνο

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

7.00 μ.μ.    Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

7.00 π.μ.    Ἡ  Θεία Λειτουργία  τῶν Προηγιασμένων  Δώρων

5.00 μ.μ.    Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (α΄  Ἀκολουθία)

7.00 μ.μ.    Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (β΄  Ἀκολουθία)

9.00 μ.μ.    Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (γ΄  Ἀκολουθία)

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

7.00 π.μ.    Ὁ  Ὄρθρος καί ἡ  Θεία  Λειτουργία

6.00 μ.μ.   Ὁ  Ἑσπερινός

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

7.00 π.μ.     Ὁ  Ὄρθρος  καί  ἡ  Θεία  Λειτουργία 

10.30 π.μ.  Ἡ Β΄ Θεία Λειτουργία

                (Τήν Α΄,  Γ΄ καί Δ΄  Κυριακή τῶν Νηστειῶν ΔΕΝ θά τελεσθεῖ Β΄ Θ. Λειτουργία)

6.00 μ.μ.   Ὁ  Κατανυκτικός  Ἑσπερινός


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ