Το Ευαγγέλιο της Κυριακής Γ΄ Λουκά αναφέρει ότι ο Ιησούς άγγιξε το νεκρό σώμα ενός νέου ανθρώπου στη μικρή πόλη της Ναΐν και ο νέος αναστήθηκε.

«καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ... καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν» (Λουκ. 7, 14-15).

Αν το άγγιγμα απλώς του Ιησού φέρνει την ανάσταση, πόσο μάλλον η απόλυτη ένωση μαζί Του μέσα από το Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας!

π. Σ.

   

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ