7 Ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου Ἀνδρέα, ἔγινε στίς 26 Σεπτεμβρίου 1964, καί ματακομίσθησαν ἀπό τήν πόλη τῆς Ρώμης στήν πόλη τοῦ μαρτυρίου του, τήν Πάτρα.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ