7ταν Ἑβραῖος, γιός τοῦ Ναυῆ, ἀπό τήν φυλή Ἐφραίμ καί διάδοχος τοῦ Μωϋσῆ τοῦ προφήτη. Ὁ Ἰησοῦς, ὀνομαζόταν πρῶτα Αὐσής.
Στάλθηκε ἀπό τόν Μωϋσῆ νά κατασκοπεύσει τή γῆ Χαναᾶν καί ὅταν ἐπέστρεψε ἀνέλαβε μετά τόν θάνατο τοῦ Μωϋσῆ τήν ἀρχηγία τοῦ λαοῦ, πού τόν ὁδήγησε μαζί μέ τήν κιβωτό στήν Παλαιστίνη, ἀφοῦ πέρασε τόν Ἰορδάνη καί συνέτριψε τούς ἀλλόφυλους στά τείχη τῆς Ἱεριχοῦς (Ἰησ. ι’ 12).
Ὅταν κατέλαβε τήν Παλαιστίνη καί τή μοίρασε στούς Ἰσραηλῖτες, τούς ὁποίους κυβέρνησε 27 χρόνια, ἀπεβίωσε εἰρηνικά 110 χρονῶν.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ