7 Ὁσία Βρυαίνη εἶναι μάλλον ἡ μητέρα τοῦ Ὁσίου Φαντίνου πού ἑορτάζεται ἀπό την Ἐκκλησία μας τήν ἴδια ἡμέρα. Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ