15 Ἅγιος Λιβέριος ὁ ὁμολογητής διαδέχθηκε στόν ἐπισκοπικό θρόνο τῆς Ρώμης, τόν Πάπα Ἰούλιο. Ὁ Λιβέριος ἦταν συνήγορος τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου κατά τοῦ Ἀρειανισμοῦ.
Ἐπίσης προστάτεψε τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως Παῦλο Α’, ὅταν ὁ αὐτοκράτορας Κωνστάντιος τόν καταδίωξε γιά τήν ὀρθόδοξη συμπεριφορά του.
Καί ὅταν ὁ Πάπας Λιβέριος ἦρθε στήν Κωνσταντινούπολη καί διαφώνησε σέ ἐκκλησιαστικά ζητήματα μέ τόν προστάτη τοῦ Ἀρειανισμοῦ Κωνστάντιο, αὐτός τόν ἐξόρισε στήν Θεσσαλονίκη.
Κατόπιν ὅμως ἐπανῆλθε στόν θρόνο του καί πέθανε σέ βαθύ γῆρας.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ