15 Ἱερομάρτυς Μάρκελλος, ἔζησε τήν ἐποχή τοῦ αὐτοκράτορα Θεοδοσίου τοῦ Α’ τοῦ Μεγάλου. Καταγόταν ἀπό τήν Κύπρο, στήν ὁποία καί ἔλαβε κοσμικό ἀξίωμα, ἀναθέτοντάς του τήν διοίκηση τοῦ νησιοῦ. Κατά τήν διάρκεια τῶν κοσμικῶν του καθηκόντων, προσπάθησε νά εἶναι πάντα δίκαιος, κάτι πού ἐξέπληξε τούς πάντες στό νησί. Ἀργότερα ἔγινε ἱερέας καί ἔπειτα Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας τῆς Συρίας.
Ὡς Ποιμενάρχης, ἦταν σωστός καί δίκαιος καί προσπαθοῦσε νά βρίσκεται συνέχεια κοντά στά προβλήματα τοῦ ποιμνίου του. Ἀναδείχτηκε δέ θερμός ζηλωτής τῆς πίστεως, στόν Χριστιανισμό, ἀνεγείροντας πολλές ἐκκλησίες καί γκρεμίζοντας συγχρόνως πολλούς εἰδωλολατρικούς ναούς. Σ’ ἕνα μάλιστα ἀπό αὐτούς, ὁ ὁποῖος δέν γκρεμιζόταν μέ τίποτα, ἔριξε ἁγιασμένο νερό καί ἀμέσως ὁ ναός αὐτός, πού ἦταν ἀφιερωμένος στόν Δία, πῆρε φωτιά καί ἐξαφανίστηκε.
Μέ ἀφορμή τό γεγονός αὐτό τόν συνέλαβαν καί τόν ἔριξαν στήν κάμινο. Μ’ αὐτόν λοιπόν τόν τρόπο ὁ Ἅγιος Μάρκελλος παρέδωσε τό πνεῦμα του στόν Κύριο.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ