7ταν τέκνα τῆς Ρώμης καί διακρίνονταν γιά τό ζῆλο τους στή διάδοση τῆς πίστης καί ἐναντίον τῆς πολεμικῆς τῶν εἰδωλολατρῶν.
Καταγγέλθηκαν στίς ἀρχές καί ἔμειναν σταθεροί στήν ὁμολογία τῆς πίστης τους. Τότε, μιά σειρά ἀπό ἄγρια βασανιστήρια τούς περίμεναν.
Στήν ἀρχή τούς ἔδειραν ἀλύπητα καί ἔπειτα τούς ἔριξαν σέ μία φυλακή σκοτεινή καί δυσώδη. Ἐκεῖ τούς ταλαιπωροῦσαν μέ πολλές στερήσεις καί κακοπάθειες. Ἀλλά τίποτα δέν κατάφερε νά τούς κλονίσει. Τότε τούς ἔβγαλαν ἀπό ἐκεῖ, καί ἀφοῦ τούς ἔδεσαν σφιχτά μέ σχοινιά, τούς ἔσυραν οἱ ὄχλοι σέ ἀνώμαλο ἔδαφος, γεμάτο μέ πολλές καί κοφτερές πέτρες.
Ἔτσι οἱ σάρκες τους κομματιάστηκαν καί τά κεφάλια τους γέμισαν ἀπό πληγές καί αἵματα. Οἱ ψυχές τους ὅμως ἀνέγγιχτες, πέταξαν στόν Σωτῆρα Χριστό γιά νά ἀναπαυτοῦν αἰώνια κοντά Του.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ