18ήμερα ἐτελεῖτο ἡ Σύναξις τῶν γονέων τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ, μέ ἀφορμή τήν ἑορτή τοῦ γενεσίου αὐτοῦ, Ἁγίων Δικαίων Ζαχαρίου καί Ἐλισάβετ.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ