15ἱ Ὁσίες Τρυφαίνη καί Ματρώνα κατάγονταν ἀπό τήν πόλη τῆς Κυζίκου καί ἀπό νεαρή ἡλικία ἐπιπόθησαν τόν Χριστό, γι’ αὐτό καί ἀκολούθησαν τόν μοναχικό βίο. Ἔφθασαν δέ σέ τέτοιο βαθμό ἀσκήσεως καί νηστείας, ὥστε νά φαίνονται οἱ συνθέσεις τῶν ὀστέων τους. Δέν εἶχαν κελλί, ἀλλά περιβεβλημένες μέ ἕνα μικρό ἔνδυμα προσεύχονταν συνεχῶς στόν Θεό νύχτα καί ἡμέρα καί ξεκουράζονταν λίγο στήν γῆ. Λίγο πρίν τό ὁσιακό τέλος τους, τό ὁποῖο προείδαν, ἔκαναν τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ καί παρέδωσαν τίς ψυχές τους στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Μετά τήν ὁσιακή κοίμησή τους, ἐπιτέλεσαν πολλά θαύματα.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ