15 Ἅγιος Νεομάρτυς Γεώργιος καταγόταν ἀπό τήν Σόφια τῆς Βουλγαρίας καί ἀπό ἐκεῖ μετέβη στήν Ἀδριανούπολη τῆς Θράκης. Ἐκεῖ ἐπισκέφθηκε κάποιον Τοῦρκο τοξοποιό, γιά νά διορθώσει τό τόξο του. Ὅταν κάποια στιγμή ὁ Τοῦρκος ἐξύβρισε τό Ὄνομα τοῦ Κυρίου, ὁ Γεώργιος ἀντέδρασε καί ὁμολόγησε τήν πίστη του στόν Χριστό. Τότε οἱ παριστάμενοι Τοῦρκοι τόν συνέλαβαν καί, ἀφοῦ τόν ἔδειραν ἀλύπητα, τόν ὁδήγησαν στόν κριτή, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου ὁ Ἅγιος μέ παρρησία καί πνευματική ἀνδρεία ἔμεινε σταθερός στήν πατρώα εὐσέβεια. Μετά ἀπό φρικώδεις βασάνους, τόν ἔκαψαν ζωντανό τήν Μεγάλη Τρίτη τοῦ ἔτους 1437.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ