Ὅσιος Θαδδαῖος ὁ Ὁμολογητής (29 Δεκεμβρίου)

15 Θαδδαῖος ἦταν Σκύθης, ὑπηρέτης τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, στήν Μονή τοῦ ὁποίου ἔγινε μοναχός καί διακρίθηκε γιά τήν αὐστηρή ἄσκηση.
Κάποτε, συνοδεύοντας στ’ ἀνάκτορα τόν ἡγούμενό του Θεόδωρο, ἤλεγξε τόν βασιλιά Μιχαήλ (820 – 829) (ὁ Μ. Γαλανός ἀναφέρει τόν Λέοντα τόν Ε’) μπροστά στή σύγκλητο γιά τήν ἀσέβειά του ἀπέναντι στίς ἱερές εἰκόνες. Τότε ὁ Βασιλιάς, τόν ἐξανάγκασε νά ποδοπατήσει τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, πράγμα τό ὁποίο ὁ Ὅσιος ὄχι μόνο δέν ἔπραξε, ἀλλά ἀποκάλεσε τόν βασιλιά πληρωμένο τύραννο καί ἀκάθαρτο.
Μετά ἀπ’ αὐτό, βασανίστηκε σκληρά, σύρθηκε ἀπό τά πόδια στούς δρόμους τῆς πόλης καί τρεῖς μέρες μετά παρέδωσε τήν ἁγία ψυχή του στόν Κύριο.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Εκτύπωση   Email