9νδης, Γοργόνιος, Πέτρος, Ζήνων, Δωρόθεος τοῦ Πραιπόσιτος, Μαρδόνιος, Γλυκέριος ὁ Πρεσβύτερος, Θεόφιλος ὁ Διάκονος καί Μυγδόνιος
Αὐτοί ἀπέμειναν ἔξω ἀπό τόν Ναό πού κάηκε μέ προσταγή τοῦ Μαξιμιανοῦ στή Νικομήδεια, ὅπου κάηκαν ζωντανοί οἱ 20.000 χριστιανοί.
Αὐτοί λοιπόν, πού ἦταν συγκλητικοί, συνελήφθησαν καί οἱ μέν τρεῖς πρῶτοι μαρτύρησαν διά πνιγμοῦ μέσα στήν θάλασσα, οἱ ἑπόμενοι δύο μαρτύρησαν διά ἀποκεφαλισμοῦ, οἱ ἄλλοι δύο μαρτύρησαν διά πυρός, ὁ Θεόφιλος διά λιθοβολισμοῦ καί ὁ Μυγδόνιος θανατώθηκε μέσα σέ βόθρο.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ