7ταν στρατιῶτες, πού διέμεναν στήν Ἀπάμεια τῆς Βιθυνίας τοῦ Πόντου καί μαρτύρησαν στά χρόνια τοῦ βασιλιά Μαξιμιανοῦ (286 – 305).
Ὅταν πέρασε ἀπό τήν Ἀπάμεια ὁ Μαξιμιανός, καταγγέλθηκαν ὅτι ἦταν χριστιανοί. Ὅταν τούς κάλεσε ὁ βασιλιάς, οἱ Ἅγιοι ὁμολόγησαν καί μπροστά του, ὅτι ἦταν χριστιανοί καί ἀμέσως τότε τούς ἀφαιρέθηκαν οἱ στρατιωτικές ζῶνες καί τούς ἔριξαν στή φυλακή. Ὅταν μετά τρεῖς ημέρες ρωτήθηκαν καί πάλι, ἔμειναν ἀμετάθετοι στό φρόνημά τους καί γι’ αυτό τούς κρέμασαν καί τούς ξέσχισαν τίς πλευρές.
Γιά νά κάνει μάλιστα πικρότερο τό μαρτύριο τοῦ Μαυρικίου ὁ Μαξιμιανός, διέταξε κι ἀποκεφάλισαν μπροστά του τόν γιό του Φωτεινό. Αὐτούς δέ, τούς ἔστειλε σέ τόπο μέ βρώμικα βαλτόνερα, ὅπου τούς ἔδεσαν γυμνούς σέ πασσάλους καί τούς ἄλειψαν μέ μέλι. Οἱ μάρτυρες, ἔμειναν ἔτσι δεμένοι ἐπί 10 ἡμέρες, μέχρι που παρέδωσαν μαρτυρικά τό πνεῦμά τους στόν Θεό, ἀπό τά τσιμπήματα τῶν ἐντόμων.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ