OsiosIoannis12όνο ὁ Ἅγιος Νικόδημος τούς ἀναφέρει. Ἀκολουθία τους ἐκδόθηκε στό Ἡράκλειο τό 1879. Πάντα σύμφωνα μέ τήν ἀκολουθία τους, ἀπεβίωσαν εἰρηνικά συγχρόνως καί οἱ 99 μαζί.
Κατάγονταν ἀπό διάφορα μέρη τῆς λεκάνης τῆς Μεσογείου καί ἀσκήτευαν στήν Κρήτη. Τόν κυριότερο ἀπ’ αὐτούς ἔλεγαν Ἰωάννη καί γιορτάζεται τοπικά στήν Κρήτη.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Χορός πολυάριθμος, τῶν Ἀσκητῶν τοῦ Χριστοῦ, λαμπρῶς συγκροτούμενος, τῷ τῆς ἀγάπης δεσμῷ, ἐν Κρήτῃ ἐξέλαμψεν· ἔνθα καί ὁμοφρόνως, ἐνασκήσαντες πίστει, πάντες μιᾷ ἡμέρᾳ, μετετέθησαν ἄνω, πρεσβεύοντες Χριστῷ τῷ Θεῷ, δοῦναι πᾶσιν ἡμῖν συγχώρησιν.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ἐν τῇ Κρήτῃ λάμψαντες καθάπερ λύχνοι, ἀρετῶν ταῖς χάρισι, φωταγωγεῖτε μυστικῶς, Πατέρες θεῖοι τούς ψάλλοντας· χαίροις Ὁσίων χορός θεοσύνακτος.

Μεγαλυνάριον.
Τούς ἐν ὁμονοίᾳ θεοφιλεῖ, λάμψαντας ἐν Κρήτῃ, δι’ ἀγώνων ἀσκητικῶν, τιμήσωμεν πόθῳ, Πατέρας τούς Ὁσίους· Χριστῷ γάρ ὁμοφρόνως, κατηκολούθησαν.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ