Ὁσία Ἀνθούσα (12 Απριλίου)

7 Ὁσία Ἀνθούσα, ἡ βασίλισσα, ἦταν θυγατέρα τοῦ αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου Ε’ τοῦ Κοπρώνυμου (741-775 μ.Χ.) καί τῆς τρίτης συζύγου του Εὐδοκίας. Μετά τό θάνατο τοῦ πατέρα της διαμοίρασε ὅλα της τά ὑπάρχοντα στούς φτωχούς, σέ ἐκκλησίες καί ἱδρύματα καί ἔγινε μητέρα πολλῶν ὀρφανῶν καί προστάτιδα χηρῶν. Μολονότι δέχθηκε πολλές παρακλήσεις καί πιέσθηκε ἀπό τήν εὐσεβέστατη αὐγούστα Εἰρήνη τήν Ἀθηναία (797 – 802 μ.Χ.) νά μείνει μαζί της καί νά συμβασιλεύσει, δέν ἀποδέχθηκε.
Ἡ Ὁσία Ἀνθούσα ἐκάρη μοναχή ὑπό τοῦ Πατριάρχου Ταρασίου καί ἀποσύρθηκε στή μονή τῆς Ὁμονοίας ἢ Εὐμενείας. Ἐκεῖ ἔζησε μέ ἄσκηση καί προσευχή καί κοιμήθηκε μέ εἰρήνη τό ἔτος 809 μ.Χ.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Εκτύπωση   Email