Περί Θείου φόβου (γνωμικά και αποφθέγματα πατερικής σοφίας)

PeriFovou FotisKontoglou

Πηγή: Ησυχαστής