Η Αγία Γραφή περιέχει τον Λόγο του Θεού. Ο Θεός μιλά και ο άνθρωπος ακούει. Αυτό είναι αληθινό. Δεν αποδίδει όμως η φράση αυτή επαρκώς όλη την αλήθεια της Αποκαλύψεως του Θεού μέσα στην Αγ. Γραφή, διότι αυτή περιγράφει τα σωτήρια για τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα έργα του Θεού, ερμηνεύει τα έργα αυτά και δίνει το σωστό νόημα τους για τους ανθρώπους. Η Αγία Γραφή είναι ο "λόγος του Θεού" προς χάρη μας. Ο Θεός μέσα στη Γραφή ενεργεῖ και μιλά· και εμείς δεν ακούμε μόνο, αλλά και μετέχουμε σ' αυτό που ο Θεός κάνει για μας.

Τα βιβλία της Αγίας Γραφής
Η Αγία Γραφή είναι η γραπτή πηγή της Θείας Αποκαλύψεως. Ο όρος Αγία Γραφή αναφέρεται στο σύνολο των ιερών βιβλίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, δηλαδή 76 συνολικά βιβλία.