Εκτύπωση

15 Ἅγιος Μάρτυς Ἐλευθέριος καταγόταν ἀπό τή χώρα τῆς Περσίας. Ὄντας ὅμως Χριστιανός καί ἀγαπώντας τόν Χριστό κατευθύνθηκε πρός τόν Ἅγιο Συμεών τόν Ἐπίσκοπο καί κοντά σέ αὐτόν διδασκόταν τελειότερα τόν λόγο τῆς ἀλήθειας. Καί, ἀφοῦ ἐπέστρεψε στό σπίτι του, δίδασκε καί ὁ ἴδιος ὅσους προσέρχονταν σέ αὐτόν τά σχετικά μέ τήν Οἰκονομία τοῦ Χριστοῦ. Διδάσκοντας μέ αὐτόν τόν τρόπο ὁ Ἅγιος Ἐλευθέριος καί ἐπαναφέροντας πολλούς ἀπό τούς ἄπιστους στή Χριστιανική διδασκαλία βαπτίζοντάς τους, ἔγινε ἀντιληπτός ἀπό τούς πυρολάτρες Πέρσες. Καί ἀφοῦ κατηγορήθηκε στό βασιλέα, συνελήφθη καί παρουσιάσθηκε δέσμιος σέ αὐτόν. Ὅταν ὅμως τόν ρώτησε ὁ βασιλέας καί τόν εἶδε ἀμετακίνητο στήν πατρώα εὐσέβεια, τόν παρέδωσε στούς ἀρχιμάγους καί τούς παρήγγειλε νά τόν ἀναγκάσουν νά ἀρνηθεῖ τόν Χριστό. Ὁ Μάρτυς ὑπέφερε μέ καρτερία καί προσευχή τά βασανιστήρια. Ὁ Ἅγιος Ζωΐλος, βλέποντας τήν ὑπομονή καί τήν πίστη τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τόν μακάρισε. Ἔτσι συνελήφθη καί αὐτός καί ἀποκεφαλίσθηκε μαζί μέ τόν Ἅγιο Ἐλευθέριο.

Πηγή: http://vatopaidi.wordpress.com