Εκτύπωση

15 Ἅγιος Ζαχαρίας ἦταν Ἐπίσκοπος Κορίνθου. Συκοφαντήθηκε ἀπό τούς Τούρκους ὅτι συνεργαζόταν μέ τούς Ἐνετούς κατά τήν ἐκστρατεία τοῦ Μοροζίνη στήν Ἑλλάδα γιά τήν ἀπελευθέρωση τῶν Ἑλλήνων. Γιά τόν λόγο αὐτό συνελήφθη καί, ἀφοῦ βασανίσθηκε σκληρά, ὁδηγήθηκε στόν κριτή, ὁ ὁποῖος τόν προέτρεψε νά ἀρνηθεῖ τήν πίστη του καί νά ἀσπασθεῖ τήν μουσουλμανική θρησκεία. Ὁ Ζαχαρίας μέ ἀποστροφή ἀρνήθηκε καί καταδικάσθηκε νά καεῖ ζωντανός στή φωτιά. Ὅμως οἱ Χριστιανοί τῆς Κορίνθου κατόρθωσαν, διά χρημάτων, νά μεταβάλουν τό φρικτό αὐτό τρόπο τῆς θανατικῆς καταδίκης. Ἔτσι ὁ Ἅγιος ἀποκεφαλίσθηκε στήν Κόρινθο τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως τοῦ ἔτους 1684.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx