Εκτύπωση

15 Κωνστάντιος καταγόταν ἀπό τήν Ρωσία καί ὑπηρετοῦσε ὡς ἐφημέριος στή Ρωσική Πρεσβεία στήν Κωνσταντινούπολη. Κατά τόν Ρωσοτουρκικό πόλεμο ἦλθε στό Ἅγιον Ὄρος καί παρέμεινε γιά ἀρκετό χρονικό διάστημα στή Μεγίστη Λαύρα, ἀπ’ ὅπου ἀναχώρησε στά Ἱεροσόλυμα γιά προσκύνημα στούς Ἅγιους Τόπους.
Ἐπανῆλθε στήν Μεγίστη Λαύρα καί περίμενε τήν εἰρήνη μεταξύ Ρωσίας καί Τουρκίας. Ὅταν ἐπιτεύχθηκε ἡ εἰρήνη, ὁ Ἅγιος πῆγε στήν Κωνσταντινούπολη καί παρέμεινε ως ἐφημέριος στήν ἴδια πρεσβεία. Ἐκεῖ ὅμως, ἄγνωστο γιά ποιούς λόγους, ἦλθε σέ προστριβή μέ τόν Ρῶσο Πρέσβη καί εἴτε ἀπό φόβο εἴτε ἀπό θυμό, παρουσιάστηκε στόν Σουλτάνο καί ἀρνήθηκε τόν Χριστό.
Γιά τήν ἐνέργειά του αὐτή, ἔτυχε μεγάλων τιμῶν καί περιποιήσεων ἀπό τούς Τούρκους.
Όμως, μετά ἀπό λίγες μέρες, συναισθάνθηκε τό μεγάλο του ὀλίσθημα. Μετανοημένος ἔκλαψε πικρά καί πόθησε τό μαρτύριο. Ἔτσι πέταξε τά τούρκικα ροῦχα, φόρεσε ἕνα φθαρμένο ράσο, παρουσιάστηκε στόν Σουλτάνο καί μέ θάρρος ὁμολόγησε τόν Χριστό καί ἀποκήρυξε τήν θρησκεία τοῦ Μωάμεθ.
Χωρίς καμιά διαδικασία, οἱ Τοῦρκοι πῆραν τόν μάρτυρα καί τόν ἀποκεφάλισαν μπροστά στ’ ἀνάκτορα τοῦ Σουλτάνου τό 1743.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx