potirio.jpgΗ αδιάκοπη συνέχεια της Εκκλησίας
Η αποστολική Εκκλησία δεν αποτελεί απλό επεισόδιο στην εποχή των αποστόλων, αλλά αδιάσπαστο γεγονός δια μέσου των αιώνων, μέχρι την παρουσία τού Κυρίου. Ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, μένει στην Εκκλησία «αιωνίως» (Ιω. ιδ' 16) και οδηγεί στην αλήθεια, δηλαδή στον Χριστό που είναι η Κεφαλή της Εκκλησίας, πάντοτε «μεθ' ημών» «μέχρι της συντέλειας του αιώνος» (Ματθ. κη' 20).
Αυτό σημαίνει πως η Εκκλησία, την οποία ίδρυσε ο Χριστός, παρουσιάζει ταυτότητα διδασκαλίας, ταυτότητα ζωής και οργάνωσης δια μέσου των αιώνων και μένει ακατάλυτη και μοναδική (Ματθ. ιστ' 18). Η αποστολική λοιπόν Εκκλησία έχει συνέχεια και διακρίνεται με γνωρίσματα ορατά, που προσδιορίζουν την ταυτότητά της και την ξεχωρίζουν από τις αυτοαποκαλούμενες εκκλησίες ή αιρέσεις.
Αυτή η αδιάσπαστη συνέχεια της Εκκλησίας στην πίστη, στην οργάνωση και στη ζωή ήταν σταθερό θέλημα του Χριστού και των αποστόλων. Έτσι ο Χριστός εξέλεξε τους αποστόλους για να είναι «μάρτυρες» τού Χριστού «μέχρι περάτων της γης» (Πράξ. α' 8). Η παρουσία τού Χριστού και τού Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία είναι διαρκής, «μέχρι της συντέλειας του αιώνος» (Ματθ. κη' 20. Ίω. ιδ' 16). Γι' αυτό και η Εκκλησία είναι ακατάλυτη, «και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής» (Ματθ. ιστ' 18) είναι «εδραίωμα της αληθείας» (Α' Τιμ. γ' 15).Η Εκκλησία λοιπόν δεν μπορεί να γνωρίζει χάσματα και διακοπές, ούτε στην πίστη, ούτε στην οργάνωση, ούτε και στη ζωή. Το αληθινό γνώρισμα της Εκκλησίας είναι η συνέχιση της αποστολικότητας και στα τρία αυτά σημεία.

Η αποστολική διαδοχή
Το λειτούργημα του αποστόλου δεν αναφέρεται απλώς στην αποστολική εποχή έπρεπε να συνεχισθεί. Μετά την ανάληψη του Χριστού, οι απόστολοι εξεπλήρωσαν την προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης για την «επισκοπή» του Ιούδα (Ψαλμ. ρη' 8) και εξέλεξαν στη θέση του τον Ματθία (Πράξ. α' 26).
Υπάρχει λοιπόν στην αγία Γραφή ο επίσκοπος, υπάρχει όμως και η «επισκοπή». Τη διακονία της «επισκοπής» ελάμβαναν πιστοί που εκλέγονταν από τους αποστόλους και εγκαθίσταντο σε διάφορες περιοχές και πόλεις, όπως ο Τίτος στην Κρήτη. Αποστολή τους ήταν να καταστήσουν «σε κάθε πόλη πρεσβυτέρους», όχι με τον τρόπο που ο καθένας θα ήθελε, αλλά σύμφωνα με τις υποδείξεις των αποστόλων (Τίτ. α' 5). Ο απόστολος Παύλος δεν παραλείπει μάλιστα να καθορίσει και τα προσόντα των πρεσβυτέρων, ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει και τον τρόπο εγκατάστασης των, δηλαδή τη χειροτονία (Α' Τιμ. δ' 14). Μάλιστα καθιστά τον Τιμόθεο προσεκτικό, ώστε «να μην επιθέτει τας χείρας» σε κανένα εσπευσμένα, χωρίς προηγουμένως να εξετάσει αν είναι κατάλληλος γι αυτό το αξίωμα (Α' Τιμ. ε' 22).
Οι ποιμένες λοιπόν της Εκκλησίας με τη χειροτονία τους βρίσκονται σε αδιάσπαστη αποστολική διαδοχή και εγγυώνται για την αποστολική διδαχή της Εκκλησίας.

Η πλήρης αποκάλυψη της Εκκλησίας 
Η επίσημη εγκαινίαση της Εκκλησίας έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Οι απόστολοι βαπτίσθηκαν με Άγιο Πνεύμα (Πράξ. α' 5, θ' 4) και αισθάνθηκαν τον σύνδεσμο της κοινωνίας και της αγάπης με τον Χριστό και με τους αδελφούς σε τέτοιο βαθμό, ώστε άρχισαν πλέον χωρίς φόβο να κηρύττουν το ευαγγέλιο της σωτηρίας «εν Χριστώ», με αποτέλεσμα να προστεθούν στην Εκκλησία με το Ιερό βάπτισμα τρεις χιλιάδες ψυχές (Πράξ. β' 41).
Όμως η Εκκλησία δεν αποκαλύπτεται τώρα σε όλη της τη λαμπρότητα. Τούτο θα γίνει κατά την έλευση του «Νυμφίου της Εκκλησίας», κατά τη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Τότε ο λαός του Θεού, η Εκκλησία, θα επανεύρει την τελική της ενότητα μετά του Τριαδικού Θεού. Τότε δεν θα υπάρχει πλέον ανάγκη από Ναούς, «διότι ναός της είναι ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτωρ και το Αρνίον» η Εκκλησία θα είναι τότε λουσμένη από τη δόξα του Θεού (Αποκ. κα' 9-27).
                
Η αληθινή Εκκλησία 
Η αληθινή Εκκλησία βρίσκεται εκεί που συνεχίζεται η αποστολική διακονία της ενσωμάτωσης στο σώμα του Χριστού, εκεί που μαρτυρείται η αποστολική διδαχή, η αποστολική διαδοχή και οργάνωση, η αποστολική ζωή. Η αποστολική Εκκλησία, δηλαδή η αληθινή Εκκλησία βρίσκεται εκεί που δεν υπάρχουν «χάσματα» και «κενά» στην αποστολική διδαχή, στην αποστολική διαδοχή και στην αποστολική ζωή (Ματθ. κη' 19-20).
Όπου υπάρχει ο επίσκοπος με αποστολική διαδοχή και κηρύττεται η αποστολική διδαχή, όπου εκείνος ή κάποιος από τους πρεσβυτέρους που εκείνος εγκαθιστά τελεί τη θεία ευχαριστία και όπου οι πιστοί κοινωνούν το Σώμα και το Αίμα Του Χριστού και γίνονται «σύσσωμα και όμαιμα» μέλη του Χριστού, εκεί βρίσκεται η Αποστολική Εκκλησία.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία διαφύλαξε ανόθευτη ολόκληρη την κληρονομία της Αποστολικής Εκκλησίας, και αποτελεί τη συνέχεια της, χωρίς να υπάρχουν χάσματα και κενά στην Ιστορία της, από την εποχή των αποστόλων μέχρι σήμερα.
Αυτός είναι ο λόγος που επισημαίνουμε τον κίνδυνο της αίρεσης, η οποία απομακρύνει τον πιστό από την Εκκλησία, που είναι η σωτηρία. Γι' αυτούς που απομακρύνονται από την Εκκλησία, ο απόστολος Ιωάννης λέγει: «Έφυγαν από μας, αλλά δεν ανήκαν σε εμάς, γιατί αν ανήκαν σ' εμάς θα είχαν μείνει μαζί μας, αλλά έφυγαν, για να φανερωθεί πως δεν είναι όλοι από τους δικούς μας» (Α' Ιω. β' 19).
Ο απόστολος Παύλος παρακινεί τους πιστούς να μένουν ενωμένοι με την Εκκλησία και με την διδαχή της Εκκλησίας και να αποφεύγουν τις συνάξεις των ανθρώπων που δεν έχουν κοινωνία με την Εκκλησία και δεν ακολουθούν τη διδαχή της. «Σάς παρακαλώ, αδελφοί, να προσέχετε εκείνους που δημιουργούν διχόνοιες και σκάνδαλα αντίθετα με εκείνα που έχετε διδαχθεί. Απομακρυνθείτε από αυτούς γιατί τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι δούλοι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά των δικών τους επιθυμιών και με τα γλυκά και ωραία τους λόγια εξαπατούν τις καρδιές των ανθρώπων» (Ρωμ. ιστ' 17-18, πρβλ. Β' Τιμ. δ' 3-4). Ο ίδιος απόστολος προειδοποιεί τους ποιμένες της Εκκλησίας στη δική του εποχή: «Προσέξετε λοιπόν τους εαυτούς σας και ολόκληρο το ποίμνιο, στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σάς τοποθέτησε επισκόπους για να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία απέκτησε με το δικό Του αίμα. Γιατί γνωρίζω τούτο, ότι μετά την αναχώρησή μου θα εισχωρήσουν μεταξύ σας λύκοι άγριοι και δεν θα λυπηθούν το ποίμνιο-και από σάς τους ίδιους θα εγερθούν άνδρες που θα διαστρέψουν την αλήθεια για να παρασύρουν τους μαθητές, ώστε να τους ακολουθήσουν. Για τούτο να είστε άγρυπνοι» (Πράξ. κ' 20-21).
Η παραμονή λοιπόν στην Αποστολική Εκκλησία εγγυάται τη σωτηρία των πιστών, ενώ η ένταξη σε αιρετικές ομάδες είναι καταστροφική και γι αυτό το λόγο παρομοιάζεται με την αρπαγή των προβάτων από τους λύκους.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ