Εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας (Απολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου)

Koimisi Theotokou 1