ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. στ΄ 22-33) - Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός

Από την Ιερά Σκήτη Αγίου Ανδρέου

Μέρος 1ο

Μέρος 2ο

Μέρος 3ο


Εκτύπωση   Email