Κυριακή Γ΄ Λουκά: “Νεανίσκε, σοι λέγω: Εγέρθητι!” Η ίδια κλήτευση, τότε και σήμερα [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, 2017]


Εκτύπωση   Email