ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ, [ομιλία π. Αθανασίου Μυτιληναίου +, 1984]