Κυριακή μετά τα Φώτα [ομιλία π. Αθανασίου Μυτιληναίου +]

 

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr