Ιακώβου Αποστόλου του Αδελφοθέου -Απολυτίκιο (23 Οκτωβρίου) [Βυζαντινή χορωδία]


Εκτύπωση   Email