Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ - Ἀπολυτίκιο, Κοντάκιο καί Μεγαλυνάριο (11 Ιουνίου)

Loukas o iatros 


Εκτύπωση   Email