Αρχή της Ινδίκτου – Ήχος Γ΄ [ψάλλει ο αείμνηστος Θρασύβουλος Στανίτσας]