Θωμά Αποστόλου – Απολυτίκιο (6 Οκτωβρίου) [Ψάλλει ο αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός]

06psilafisi tou Thoma