Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου (20 Ιουλίου) – Ύμνοι από την ακολουθία (Μέρος Β΄) [ψαλλει ο Θεόδωρος Βασιλικός]