Ύμνοι Κυριακής Β' Ματθαίου – Ήχος Α΄ [ψάλλει ο Α.Δ.Μ.Χ.Ε. Δημοσθ. Παϊκόπουλος]