Θεοφάνεια - Ύμνοι (6 Ιανουαρίου) [Ψάλλει ο Θ. Βασιλικός]