Κυπριανού και Ιουστίνης - Απολυτίκιο (2 Οκτωβρίου) [Ψάλλει ο αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός]

 02KyprianosIoustina