Μετάστασις Αγίου Ιωάννου Θεολόγου - Απολυτίκιο [Ψάλλει ο Αρχιμ. Νικόδημος Καβαρνός]

09 26 Ioannis Theologos Metastasis