Κυριακή Ζ' Ματθαίου-Θεραπεία δύο τυφλών και κωφού δαιμονιζομένου (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος)

Therapeia 2 tyflwn