Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά – Θεραπεία 10 λεπρών: Η ευγνωμοσύνη καθαρισμός της ψυχής [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, 2020]

DekaLepron 2