Κυριακή μετά τα Φώτα - "Η απελευθέρωση απ' τα δεσμά του παρελθόντος, προϋπόθεση για κάθε νέα αρχή" (ομιλία Πρωτοπ. Ιωάννη Καλογερόπουλου, 2020)

01 06Theophaneia 01