ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ, Τα αδύνατα παρά ανθρώποις, δυνατά παρά τω Θεώ, [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, 2014]

Jesus kai plousios neos 2