Κυριακή της Απόκρεω: "Η μέλλουσα κρίσις", ομιλία του π. Αντωνίου Καλλιγέρη στον Ιερό Ναό μας (23/2/2014).

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ