Ύμνοι Σταυροπροσκυνήσεως [Θρασύβουλος Στανίτσας, 1976]