Κυριακή της Ορθοδοξίας - Απολυτίκιο [Ψάλλει ο αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός]