Στυλιανού Οσίου του Παφλαγόνος -Απολυτίκιο (26 Νοεμβρίου) [Ψάλλει ο αρχιμ. π. Νικόδημος Καβαρνός]

11 26Stylianos 06

 


Εκτύπωση   Email