Ομιλία π. Ιωάννη Καλογερόπουλου στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

 Τα σύμπαντα σήμερον

 Η γέννησις σουΧριστέ ο Θεός

 Πρόλογος Ανοιξαντάρια ήχος Γ' Γ. Χρόνογλου

Ανοιξαντάρια ήχος Γ' Γ. Χρόνογλου

Πρόλογος Βηθλεέμ ετοιμάζου Π. Φιλανθίδη

Βηθλεέμ ετοιμάζου Π. Φιλανθίδη

Πρόλογος Αυγούστου μοναρχήσαντος

Αυγούστου μοναρχήσαντος

Πρόλογος Δεύτε χριστοφόροι λαοί

Δεύτε χριστοφόροι λαοί

Πρόλογος Τι θαυμάζεις Μαριάμ

Τι θαυμάζεις Μαριάμ

Πρόλογος Καταβασίες

Καταβασίες

Πρόλογος Πασαπνοάριο Δ' ιδιόμελα

Πασαπνοάριο Δ' ιδιόμελα

Πρόλογος Δοξολογία πλ Β Γ. Χατζηχρόνογλου

Δοξολογία πλ Β Γ. Χατζηχρόνογλου

Πρόλογος Πολυέλεος Π. Γλυκέως

Πολυέλεος Π. Γλυκέως

Πρόλογος Άστρον ήδη ανατέταλκεν Γ. Χατζηχρόνογλου

Άστρον ήδη ανατέταλκεν Γ. Χατζηχρόνογλου

Κράτημα Λαμπαδαρίου

Φήμη Αρχιεπισκόπου

Αποφώνηση

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ