Χριστός Ανέστη! ανά την οικουμένη

 

Χριστός ανέστη! στα