Τεύχος 99  22 Δεκεμβρίου 2015

                
  Πρόγραμμα  λατρευτικῶν  ἐκδηλώσεων ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2015 -  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2016 - ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2016

        

           
ΤΕΤΑΡΤΗ  23  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
04:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός, ὁ Ὄρθρος καί ἡ ἱερά Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῶν Χριστουγέννων
ΠΕΜΠΤΗ 24  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΠαραμονή Χριστουγέννων
(ΠΡΟΣΟΧΗ: καί ἡ παραμονή τῶν Χριστουγέννων εἶναι ἡμέρα νηστείας)
07:00 π.μ. Ὁ Μέγας Ἑσπερινός τῶν Χριστουγέννων μετά τῆς Θείας Λειτουργίας (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
05:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων
08:45 – 10:15 π.μ. Ἡ Β’ Θεία Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων
05:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

 


   

ΣΑΒΒΑΤΟ  26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
07:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία
05:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ  27  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥμετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν
07:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία
ΔΕΝ θά τελεσθεῖ  Θ. Λειτουργία στο Ἱ. Παρεκκλήσιο Παμ. Ταξιαρχῶν (Σήμαντρο)
05:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός
ΠΕΜΠΤΗ  31  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΠαραμονή Πρωτοχρονιᾶς
05:00 μ.μ. Ὁ Μέγας Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί τῆς μνήμης τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
 

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1η  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015,   Πρωτοχρονιά
07:15 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)
10:15 π.μ. Ἡ ἐπίσημη Δοξολογία ἐπί τῷ νέῳ ἒτει καί ἡ κοπή τῆς ἐνοριακῆς Βασιλόπιτας
05:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός
ΣΑΒΒΑΤΟ  2  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
07:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία
05:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ  3  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, πρό τῶν Φώτων
07:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία
ΔΕΝ θά τελεσθεῖ  Θ. Λειτουργία στο Ἱ. Παρεκκλήσιο Παμ. Ταξιαρχῶν (Σήμαντρο)
05:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ  4  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
04:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός, ὁ Ὄρθρος καί ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῶν Θεοφανείων
ΤΡΙΤΗ  5  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΠαραμονή τῶν Θεοφανείων
(ἡμέρα  αὐστηρῆς  νηστείας)
07:00 π.μ. Ὁ Μέγας Ἑσπερινός τῶν Θεοφανείων μετά τῆς Θείας Λειτουργίας (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου) καθώς καί ὁ Μέγας Ἁγιασμός τῆς παραμονῆς τῶν Θεοφανείων
(Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά ἔλθει Ἱερεύς νά ἁγιάσει τό σπίτι τους τήν ἡμέρα αὐτή, παρακαλοῦμε νά μᾶς τό δηλώσουν συμπληρώνοντας τό εἰδικό ἔντυπο πού ὑπάρχει στόν Ἱ. Ναό)

 


ΤΕΤΑΡΤΗ  6  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΤά Ἅγια Θεοφάνεια
07:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, ἡ Θεία Λειτουργία καί ὁ Μέγας  Ἁγιασμός τῶν Θεοφανείων
05:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου
ΠΕΜΠΤΗ 7  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, Σύναξις Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου
07:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία
05:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός
ΣΑΒΒΑΤΟ  9  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
07:00 π.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ὂρθρου καί ἡ Θεία Λειτουργία
05:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ  10  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, Μετά τά Φῶτα
07:00 π.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ὂρθρου καί ἡ Θεία Λειτουργία
09:30 π.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ὂρθρου καί ἡ Θεία Λειτουργία στο Ἱ. Παρεκκλήσιο Παμ. Ταξιαρχῶν (Σήμαντρο)
05:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός.

    

      

Τήν εὐλογημένη ἐκείνη νύχτα τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, ὅσοι ἀξιώθηκαν νά προσκυνήσουν τόν Νεογέννητο ἐπιχείρησαν τό πιό ὄμορφο ταξίδι τῆς ζωῆς τους.
Ὁ δίκαιος Ἰωσήφ ἀνέβη ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν εἰς πόλιν Δαυΐδ, ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ ... ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ μεμνηστευμένῃ αὐτῷ γυναικί, οὔσῃ ἐγκύῳ.
Οἱ ποιμένες πού δέχθηκαν τήν ἐπίσκεψη τοῦ ἀγγέλου εἶπον πρὸς ἀλλήλους· διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεὲμ ... καὶ ἦλθον σπεύσαντες, καὶ ἀνεῦρον τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν ᾿Ιωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ.
Οἱ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς ῾Ιεροσόλυμα ... καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς ...καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ.
Εὐχή μας ὁλόψυχη τό φετεινό ταξίδι τῶν Χριστουγέννων νά ὁδηγήσει τά βήματα ὅλων μας στή φάτνη τῆς εἰρήνευσης, τῆς καταλλαγῆς, τῆς συμφιλίωσης, τῆς ἀποδοχῆς τοῦ κάθε ἄλλου πού γίνεται ἀδελφός.


Καλό καί εὐλογημένο Ἅγιο Δωδεκαήμερο!.
                       

                 

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ Ι. ΝΑΟΣ (ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
τηλ.: 210.6511.821 – fax.: 210.6549.821
www.faneromenihol.gr , e-mail: fanhol@otenet.gr

            


Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ