Τεύχος 92  20 Φεβρουαρίου 2015

              

Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

  

  

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ, 22 Φεβρουαρίου
7.00 π.μ. Ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου)
10.30 π.μ. Ἡ Β ́ Θεία Λειτουργία, στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν (Σήμαντρο)
5.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς συγνώμης
 
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, 23 Φεβρουαρίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ὁ Ἑσπερινός
5.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο, μετά τμήματος τοῦ Μεγάλου Κανόνος
 
ΤΡΙΤΗ 24 Φεβρουαρίου, Α΄ καί Β΄ εὕρεσις τῆς Ἁγίας Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
5.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο, μετά τμήματος τοῦ Μεγάλου Κανόνος
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 Φεβρουαρίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
5.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο, μετά τμήματος τοῦ Μεγάλου Κανόνος
 
ΠΕΜΠΤΗ 26 Φεβρουαρίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ὁ Ἑσπερινός
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο, μετά τμήματος τοῦ Μεγάλου Κανόνος
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 Φεβρουαρίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
5.00 μ.μ. Τό Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων
5.30 μ.μ. Ἡ 1η Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (Α ́ Στάση)
7.15 μ.μ. Ἡ 2η Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (Α ́ Στάση)
  
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 Φεβρουαρίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου),
5.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός καθώς καί ὁ Ἁγιασμός τῆς 1ης τοῦ νέου μήνα καθώς καί τό Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων
  
ΚΥΡΙΑΚΗ Α ́ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (τῆς Ὀρθοδοξίας), 1η Μαρτίου
7.00 π.μ. Ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου) καί ἡ λιτανεία τῶν ἱερῶν εἰκόνων, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορωνείας κ. Παντελεήμονος
Δέν θά τελεσθεῖ Β ́ Θεία Λειτουργία
6.00 μ.μ. Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός
  
ΔΕΥΤΕΡΑ, 2 Μαρτίου
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο
 
ΤΡΙΤΗ 3 Μαρτίου
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 Μαρτίου
7.00 μ.μ. Ἡ Θ ́ Ὥρα καί ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
 
ΠΕΜΠΤΗ 5 Μαρτίου
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 Μαρτίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
5.00 μ.μ. Ἡ 1η Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (Β ́ Στάση)
7.00 μ.μ. Ἡ 2η Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (Β ́ Στάση)
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου)
6.00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός
 
ΚΥΡΙΑΚΗ Β ́ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ), 8 Μαρτίου
7.00 π.μ. Ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου) - Ἀρτοκλασία καί ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου
10.30 π.μ. Ἡ Β ́ Θεία Λειτουργία, στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν (Σήμαντρο)
6.00 μ.μ. Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός
 
ΔΕΥΤΕΡΑ, 9 Μαρτίου, Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο
 
ΤΡΙΤΗ 10 Μαρτίου
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 Μαρτίου
7.00 μ.μ. Ἡ Θ ́ Ὥρα καί ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
 
ΠΕΜΠΤΗ 12 Μαρτίου
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 Μαρτίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
5.00 μ.μ. Ἡ 1η Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (Γ ́ Στάση)
7.00 μ.μ. Ἡ 2η Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (Γ ́ Στάση)
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 Μαρτίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου)
6.00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός
 
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ́ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (τῆς Σταυροπροσκυνήσεως), 15 Μαρτίου
7.00 π.μ. Ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου), ἱερουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θαυμακοῦ κ. Ἰακώβου
Δέν θά τελεσθεῖ Β ́ Θεία Λειτουργία
6.00 μ.μ. Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός
 
ΔΕΥΤΕΡΑ, 16 Μαρτίου
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο
 
ΤΡΙΤΗ 17 Μαρτίου
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 Μαρτίου
7.00 μ.μ. Ἡ Θ ́ Ὥρα καί ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
 
ΠΕΜΠΤΗ 19 Μαρτίου
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 Μαρτίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
5.00 μ.μ. Ἡ 1η Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (Δ ́ Στάση)
7.00 μ.μ. Ἡ 2η Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (Δ ́ Στάση)
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 Μαρτίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου)
6.00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός
 
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ́ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς «Κλίμακος»), 22 Μαρτίου
7.00 π.μ. Ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου) – Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν Κυπρίων ἀγωνιστῶν [60 ἔτη ἀπό τόν ἀπελευθερωτικό ἀγώνα 1955-59]
10.30 π.μ. Ἡ Β ́ Θεία Λειτουργία, στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν (Σήμαντρο)
6.00 μ.μ. Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 Μαρτίου
6.00 μ.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος (τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης)
 
ΤΡΙΤΗ 24 Μαρτίου
6.00 μ.μ. Ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 Μαρτίου, Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου - Ἡ Δοξολογία ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς 25ης Μαρτίου
6.00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
 
ΠΕΜΠΤΗ 26 Μαρτίου, τοῦ Μεγάλου Κανόνος
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 Μαρτίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
5.00 μ.μ. Ἡ 1η Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου
7.15 μ.μ. Ἡ 2η Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 Μαρτίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου)
6.00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός
 
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ́ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας), 29 Μαρτίου
7.00 π.μ. Ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)
10.30 π.μ. Ἡ Β ́ Θεία Λειτουργία, στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν (Σήμαντρο) - ἡ τελευταία τοῦ παρόντος ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους
6.00 μ.μ. Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 Μαρτίου
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο
 
ΤΡΙΤΗ 31 Μαρτίου
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο καθώς καί ὁ Ἁγιασμός τῆς 1ης τοῦ νέου μήνα
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 1η Ἀπριλίου
7.00 μ.μ. Ἡ Θ ́ Ὥρα καί ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
 
ΠΕΜΠΤΗ 2 Ἀπριλίου
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 Ἀπριλίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
6.00 μ.μ. Τό Μικρό Ἀπόδειπνον και ὁ Κανών τοῦ Ἁγίου Λαζάρου
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 Ἀπριλίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου)
6.00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων
 

Καλή και ευλογημένη Μεγάλη Τεσσαρακοστή! Αγωνιστική και καρποφόρα.
Καλόν αγώνα! Καλό στάδιο!...

    

   
Τό πρόγραμμα τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τῆς Διακαινησίμου Ἑβδομάδος θά κυκλοφορηθεῖ σέ ξεχωριστό ἔντυπο.

  

             


                    

      ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ Ι. ΝΑΟΣ (ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
τηλ.: 210.6511.821 – fax.: 210.6549.821
www.faneromenihol.gr , e-mail: fanhol@otenet.gr

            


Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ