Τεύχος 234  24 Μαΐου 2015

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

  

Κυριακή 24 Μαΐου 2015 – ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 318 ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ

Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Πράξεις Αποστόλων (κ΄ 16-18, 28-36)

[Πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτω κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶπε· μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ιωάννην (ιζ΄ 1-13)

[Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὁ υἱός σου δοξάσῃ σε, καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον.]
    

 

Σάββατο 30 Μαΐου 2015 – ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ

 

Ο Ἀπόστολος
Προς Θεσσαλονικείς Α΄ Επιστολή Παύλου (δ΄ 13-17)

[Οὐ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν περὶ τῶν κεκοιμημένων, ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ιωάννην (κα΄ 14-25)

[Τελευταῖοι λόγοι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν Πέτρον.]
     

 

ΟΙ ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

  
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ
7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος, ἡ Θ. Λειτουργία καί Ιερά Παράκλησις για την ενίσχυση των μαθητών και μαθητριών, που διαγωνίζονται στις εξετάσεις.
6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

                    
ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ [Αγ. Συνεσίου]
7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος, ἡ Θ. Λειτουργία
6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

                       
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ [Αγ. Ιωάννου Ρώσσου]
7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος, ἡ Θ. Λειτουργία καί Ιερά Παράκλησις για την ενίσχυση των μαθητών και μαθητριών, που διαγωνίζονται στις εξετάσεις.
6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

                      
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ
6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

                   
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ [Μνήμη Αλώσεως της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους]
7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος, ἡ Θ. Λειτουργία καί Ιερά Παράκλησις για την ενίσχυση των μαθητών και μαθητριών, που διαγωνίζονται στις εξετάσεις.
6:30 μ.μ. Ἑσπερινός και μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων αδελφών μας

                       
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΪΟΥ - ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ
7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος, ἡ Θ. Λειτουργία και μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων αδελφών μας
6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

  

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 

«Στην Κυριακή των Αγίων Πατέρων»

του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

              

   

«Αυτά είπεν ο Ιησούς και εσήκωσε τους οφθαλμούς του στον ουρανό και είπε. Πάτερ, ήλθεν η ώρα, δόξασε τον Υιόν σου, δια να σε δοξάση και ο Υιός σου».
Αυτή την δόξα θα απολαύσωμε και εμείς κατά το δικό μας μέτρο, εάν είμεθα προσεκτικοί. Δια τούτο και ο Παύλος λέγει: «Εάν βέβαια πάσχωμεν μαζί του, διά να δοξασθώμεν μαζί του» (Ρωμ. 8,17). (...)
Μέχρι πότε θα είμεθα απρόσεκτοι και θα δαπανάμε το παν σε καθημερινές διαμάχες και φιλονικίες και λόγους ανωφελείς, τρέφοντες τη γη, παχαίνοντας το σώμα και αδιαφορώντας για την ψυχή, για μεν τα αναγκαία μη κάμνοντες κανένα λόγο, για δε τα περιττά και ανώφελα δείχνοντας πολλή φροντίδα; Και οικοδομούμε μεν λαμπρούς τάφους και αγοράζομε πολυτελείς οικίες και ακολουθούμεθα από αγέλες παντός είδους υπηρετών και επινοούμε διάφορους οικονόμους, αγρών, οικιών, διαχειριστές χρημάτων και καθιστώντες άρχοντες αρχόντων, για δε την ψυχή μας που έχει μείνει τελείως έρημη δεν δείχνομε καμμία φροντίδα. Και ποιο θα είναι το τέλος αυτών; Δεν γεμίζομε μία γαστέρα; Δεν ενδύομε ένα σώμα; Γιατί τόσος πολύς θόρυβος γι΄ αυτά τα πράγματα; Γιατί τέλος πάντων όλα αυτά και γιατί την ψυχή που λάβαμε την κατασφαγιάζομε, την κατασπαράσσομε με αυτού του είδους τις φροντίδες, επινοώντας φοβερή δουλεία για τους εαυτούς μας; Διότι εκείνος που έχει ανάγκη από πολλά, είναι δούλος πολλών, και αν ακόμη φαίνεται ότι είναι κυρίαρχος αυτών.
Γιατί λοιπόν με τη θέληση μας μεγαλώνομε την αθλιότητα στον εαυτό μας; Διότι, πες μου, εάν ήταν δυνατόν να κατοικείς χωρίς στέγη και τοίχους και χωρίς να βλάπτεσαι καθόλου, δεν θα προτιμούσες περισσότερο αυτό; Γιά ποιο λόγο λοιπόν επεκτείνεις τα γνωρίσματα της ασθένειας; Δεν μακαρίζομε γι’ αυτό τον Αδάμ, επειδή δεν είχε ανάγκη από τίποτε, ούτε από οικήματα, ούτε από ενδύματα; Ναι, λέγει. αλλά τώρα είμεθα υπό το κράτος της ανάγκης. Γιατί λοιπόν αυξάνομε την ανάγκη; Διότι, εάν πολλοί περικόπτουν πολλά και από τα αναγκαία (εννοώ τους υπηρέτες, τα οικήματα και τα χρήματα), ποια δικαιολογία θα μπορούσαμε να έχομε, υπερβαίνοντες την ανάγκη; Με όσο περισσότερα περιβάλλεσαι, τόσο περισσότερο δουλικώτερος γίνεσαι. Διότι, όσο περισσότερα χρειάζεσαι, τόσο περισσότερο μειώνεις την ελευθερία σου. Καθ΄ όσον η μεν πλήρης ελευθερία συνίσταται στο να μη έχομε καμμία ανάγκη, ενώ εκείνη που ακολουθεί αυτήν συνίσταται στο να έχομε την ανάγκη λίγων πραγμάτων, την οποία έχουν οι άγγελοι προ πάντων και οι μιμητές αυτών, όμως το να το κατορθώσουν αυτό άνθρωποι που μένουν μέσα σε θνητό σώμα, σκέψου πόσο μεγάλο έπαινο έχει αυτό το πράγμα. Αυτό έλεγε και ο Παύλος γράφων προς τους Κορινθίους: «Εγώ δε σας λυπούμαι» (Α´ Κορ. 7,28), και«Δια να μη υποφέρουν αυτοί στην ζωήν» (Αυτόθι). Δια τούτο ονομάζονται χρήματα, δια να τα χρησιμοποιούμε όπου χρειάζονται, όχι δια να τα φυλάσσωμε και να τα κρύπτωμε μέσα στη γη. διότι αυτό δεν δείχνει ότι τα αποκτήσαμε, αλλ΄ ότι αυτά απέκτησαν εμάς. καθ΄ όσον εάν πρόκειται αυτό να σκεπτώμεθα, πώς αυτά να τα κάνωμε πολλά και όχι δια να τα απολαύσωμε στα αναγκαία πράγματα, ανετράπη η τάξη, και εκείνα κατέκτησαν εμάς και όχι εμείς εκείνα.
Ας απαλλαγούμε λοιπόν από αυτή την φοβερή δουλεία. και ας γίνομε κάποτε ελεύθεροι. Γιατί επινοούμε για τούς εαυτούς μας άπειρους και διαφόρων ειδών δεσμούς; Δεν σου αρκεί ο δεσμός της φύσεως και η ανάγκη της ζωής και το πλήθος των απείρων πραγμάτων, αλλά πλέκεις και άλλα δίκτυα για τον εαυτό σου και δένεις με αυτά τα πόδια σου; Και πότε θα σκεφθείς και θα φροντίσεις για τον ουρανό και θα μπορέσεις να ανέβεις προς το ύψος εκείνο; Πρέπει λοιπόν να θελήσει κανείς, να θελήσει να κόψει αυτά τα σχοινιά για να μπορέσει να φροντίσει δια την ουράνια πόλη. τόσα πολλά άλλα εμπόδια υπάρχουν, που για να τα νικήσωμε όλα πρέπει να αρκούμεθα στα ολίγα. διότι έτσι θα φροντίσωμε και για την αιώνια ζωή με τη χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στον Οποίο ανήκει η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

  
Διαβάστε το άρθρο και εδώ
 

    

Διαβάστε επίσης:

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμ. Συνόδου, του Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου (†)
Μνήμη των 318 Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου
Μεγάλου Αθανασίου "Λόγος για τους κοιμηθέντες"
Οσίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, Η ωφέλεια από τα μνημόσυνα
Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων, Η ανάσταση των νεκρών
Αγίου Κυπριανού Καρθαγένης, Ενώπιον του θανάτου
Ανάληψις και Πεντηκοστή, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ανθίμου
Η Ορθόδοξη Εκκλησία σαν διαρκής Πεντηκοστή,π. Ιουστίνου Πόποβιτς (†)
Άγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, Λόγος ΜΑ' «Εις την Πεντηκοστήν»
Μεγάλου Βασιλείου, Προς τους νέους, πώς να ωφελούνται από τα ελληνικά γράμματα (γ΄ μέρος)

  

Ακούσματα:
Παράκληση υπερ των υποψηφίων για τα ΑΕΙ [ζωντανή ηχογράφηση από τον Ι.Ν.Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού, Τετάρτη 15 Μαΐου 2013]
Πάσα πνοή [Γ. Χατζηχρόνογλου & βυζαντινός χορός]
Σαρκί υπνώσας ως θνητός [Γ. Χατζηχρόνογλου & βυζαντινός χορός]
   
και άλλα πολλά, σημαντικά και ψυχωφελή, στο Αφιέρωμά μας Από την Κυριακή του Θωμά μέχρι την Πεντηκοστή.
  
Δείτε επίσης:
Επίκαιρα και πολύ ενδιαφέροντα αφιερώματα στην Άλωση της Πόλης και τη Γενοκτονία των Ποντίων, που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα της Νεότητας του Ιερού Ναού μας (ενότητα «Ιστορική Βιντεοθήκη»):
1453 Η άλωση της Πόλης (ντοκυμαντέρ του NGS)
Η γενοκτονία των Ποντίων (ντοκυμαντέρ)
Αλησμόνητες πατρίδες: Πόντος (η ταινία –en-)
Η ιστορία των Ελλήνων της Μαύρης Θάλασσας (ντοκυμαντέρ)
Καθώς και την Τιμητική αλλαγή φρουράς στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, την Τρίτη 19/5/2014, σε ανάμνηση της Γενοκτονίας των Ποντίων.

 
    

                 

        

       
Κυριακή 24 Μαΐου

  
Ὁ Ὅσιος Συμεὼν ὁ ἐν τῷ Θαυμαστῷ ὄρει
Ὁ Ἅγιος Μελέτιος ὁ στρατηλάτης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Μάρτυρες
Ὁ Ὅσιος Κυριακὸς ἐξ Εὐρύχου Κύπρου
Ὁ Ἅγιος Νικήτας ὁ Ὁσιομάρτυρας ὁ Στυλίτης

 

 

Δευτέρα 25 Μαΐου

        

Μνήμη 3ης εὑρέσεως τιμίας κεφαλῆς τοῦ προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου
Ὁ Ἅγιος Κελεστίνος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Ζηνόβιος Ἐπίσκοπος Φλωρεντίας
Ὁ Ἅγιος Ἰννοκέντιος Ἐπίσκοπος Χερσῶνος
                                    

         

Τρίτη 26 Μαΐου

          

Οἱ Ἅγιοι Ἀλφαῖος καὶ Κάρπος οἱ Ἀπόστολοι ἐκ τῶν Ἑβδομήκοντα
Ὁ Ἅγιος Αὐγουστίνος Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας
Ὁ Ἅγιος Συνέσιος
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Νεομάρτυρας ἐκ Βουλγαρίας
Εὕρεσις Τιμίων Λειψάνων Ὁσίου Μακαρίου
Ὁ Ἅγιος Ἀλέξανδρος ὁ Νεομάρτυρας ὁ Δερβίσης
                              

     

Τετάρτη 27 Μαΐου

        

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ρῶσος
Ὁ Ἅγιος Ἑλλάδιος ὁ Ἱερομάρτυρας
Ὁ Ὅσιος Θεράπων ἡγούμενος τῆς Λευκῆς Λίμνης
Ὁ Ὅσιος Βεδέας ὁ Ὁμολογητής
                           

    

Πέμπτη 28 Μαΐου

           

Μνήμη Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
Ὁ Ἅγιος Εὐτύχιος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Μελιτινῆς
Ἡ Ἁγία Ἑλικωνίς ἡ Μάρτυς
Ὁ Ἅγιος Ἀλέξανδρος Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης
Ὁ Ἅγιος Γερμανὸς Ἐπίσκοπος Παρισίων
Ὁ Ἅγιος Νικήτας ὁ Ὁμολογητής Ἀρχιεπίσκοπος Χαλκηδόνας
                    

     

Παρασκευή 29 Μαΐου

     

Μνήμη Αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως από τους Τούρκους, την Τρίτη 29 Μαΐου 1453
Ἡ Ἁγία Θεοδοσία ἡ Παρθενομάρτυς
Ὁ Ἅγιος Κύριλλος ἐκ Καισαρείας
Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Ζήλων
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Νεομάρτυρας ὁ Νάννος
Ἡ Ἁγία Θεοδοσία ἡ Ὁσιομάρτυς ἡ Κωνσταντινουπολίτισσα
                             

       

Σάββατο 30 Μαΐου

          

Ὁ Ὅσιος Ἰσαάκιος ὁ Ὁμολογητής
Ἡ Ὁσία Ἐμμελεία (μητέρα του Μ. Βασιλείου)
                                            

      

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ