Τεύχος 247  18 Σεπτεμβρίου 2015

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

  

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015 – ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ
Ο Ἀπόστολος
Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου (β΄ 16-20)

[Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Μάρκον (η΄ 34 – θ΄ 1)

[Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι / Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;]
         
 

       

     

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015 – ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Προς Γαλάτας Επιστολή Παύλου (δ΄ 22 – 27)

[Πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (α΄ 5 – 25)

[Πρόρρησις τῆς γεννήσεως Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ.]
         
  

       

    

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015 – ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Α΄ Επιστολή Ιωάννου (δ΄ 12 – 19)

[Φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ᾿ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ιωάννην (ιθ΄ 25 – 28, κα΄ 24 – 25, δ΄ 12 – 19)

[Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρὶ αὐτοῦ· γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου. Εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ· ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου.]
         
 

       

 

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

«Η αξιοποίηση της ζωής μας»

του (+) Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου [1990]

                  

«Ὅποιος θέλει νά σώσει τήν ψυχή του στή ζωή αὐτή, θά τήν χάσει τήν ψυχή του. Καί ὅποιος ἀφήσει νά τήν χάσει σ’ αὐτή τή ζωή, θά τήν κερδίσει γιά πάντα». Τί θέλει νά πεῖ μέ τά λόγια αὐτά ὁ Χριστός;
Τά ἑξῆς ἁπλά πράγματα:
Ἐκεῖνος πού θέλει ἐδῶ στή γῆ, νά ἀξιοποιήσει τή ζωή του, νά τήν κερδίσει, νά μήν τήν ἀφήσει «νά πάει χαμένη», διασκεδάζοντας, τρώγοντας, πίνοντας, αὐτός θά χάσει τήν ψυχή του. Καί ἐκεῖνος πού θά δεχθεῖ «νά καταστρέψει τή ζωή του», ὅπως λένε μερικοί ἄνθρωποι, αὐτός θά τήν κερδίσει.
Πότε ἕνας ἄνθρωπος νομίζει ὅτι κέρδισε τή ζωή του;
Ὅταν καταφέρνει νά μαζεύει χρήματα. Ὅταν ἔχει τήν δυνατότητα νά διασκεδάζει. Τότε λένε οἱ ἄλλοι: «Αὐτός τήν ἔζησε τή ζωή του. Τήν χόρτασε. Τήν γλέντησε. Τήν κέρδισε». Ἄν μάλιστα κατορθώσει καί κάνει καί καμιά μεγάλη ἐπίγεια προκοπή… Ἔ, τότε πιά ὅλοι τόν χειροκροτοῦν. «Αὐτός εἶναι κερδισμένος ἄνθρωπος», λένε. «Ἀπό ὅλες τίς πλευρές. Μπράβο του, μπράβο του».
Ὅμως ὁ Χριστός ἀξιολογεῖ τά πράγματα διαφορετικά, γιατί μᾶς λέει: «Ὅποιος προσπαθήσει νά κερδίσει τή ζωή του μ’ αὐτό τόν τρόπο, θά χάσει τήν ψυχή του. Θά τήν καταστρέψει».
Πρίν λίγα χρόνια ζοῦσε ἕνας πάμπλουτος ἄνθρωπος. Σ’ ὅλο τόν κόσμο κουβέντιαζαν γι' αὐτόν. Πέρασε τή ζωή του γλεντώντας καί διασκεδάζοντας. Ὅτι ἐπιθυμοῦσε τό εἶχε. Στήν τήν ψυχή του τί σημασία ἔδινε; Καμία. Ἀλλά ἦλθαν οἱ δυστυχίες. Πεθαίνει τό παιδί του.
Καί τότε γίνεται ὁ πάμπλουτος καί γεμάτος χαρά καί διασκέδαση, ἕνα κουρέλι. Τόν ρωτοῦν οἱ δημοσιογράφοι, τί ἔχει νά πεῖ γιά τή ζωή του. Ἀπαντάει: «Αἰσθάνομαι ὅτι εἶμαι ὁ πιό φτωχός ἄνθρωπος στόν κόσμο».
Τί τοῦ εἶχε προσφέρει ὁ πλοῦτος; Ἡ διασκέδαση; Ἡ χαρά; Ἀπολύτως τίποτε. Μήπως κέρδισε τή ζωή του; Ὄχι. Εἶχε μείνει ὁ πιό ὁ φτωχός ἄνθρωπος στόν κόσμο. Γιατί; Γιά τόν ἁπλούστατο λόγο: Ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι μόνο σάρκα. Εἶναι καί ψυχή. Ἡ ψυχή δέν χορταίνει μέ κεῖνα πού χορταίνει ἡ σάρκα. Ἀλλά μέ ἐκεῖνα πεθαίνει.
Ὅταν λοιπόν ἔφυγε ἡ ἀπάτη τοῦ κόσμου, ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου καί τῆς διασκέδασης καί ἦλθε ἕνας συγκλονισμός, τόν ἔκανε νά στρέψει τό μάτι ἀπό τά «ἔξω» πρός τά «μέσα», καί νά ἀναρρωτηθεῖ: «Τώρα, τί μοῦ χρειάζονται αὐτά πού ἔχω»; Αἰσθάνθηκε ὅτι δέν ἔχει ἀπολύτως τίποτε, καί εἶπε: «Εἶμαι ὁ πιό φτωχός ἄνθρωπος τοῦ κόσμου».
Κερδισμένος σέ γῆ καί οὐρανό
Βέβαια ἕνας ἄνθρωπος, στήν ἡλικία τῶν δεκαοχτώ καί εἴκοσι χρονῶν, σφύζει ἀπό ζωή. Εἶναι στίς τρέλλες του. Πραγματικά. Ὅπως καί νά τό κάνεις, νά κλωτσήσει τή μπάλλα θέλει, νά τραγουδήσει, νά ἀστειευτεῖ, νά τσακωθεῖ. Καί πολύ περισσότερο τόν σπρώχνει ἡ νεότητα του σέ ἄλλες ἁμαρτίες πού γοητεύουν. Αὐτονόητα πράγματα.
Ἀλλά ἔρχεται ἡ ψυχή καί φωνάζει: «Ὄχι παιδί μου. Ὁ ἄνθρωπος μέ τέτοια πράγματα διαλύεται. Συγκρατήσου, πρόσεξε. Ἄν ἀκολουθήσεις τέτοια πορεία, μιά ἡμέρα θά ναυαγήσεις πνευματικά».
Ὑπάρχει ἄνθρωπος πού δέν τό καταλαβαίνει αὐτό, ἀπό μικρό παιδί; Ὅλοι τό καταλαβαίνομε. Ὅποιος λοιπόν πεῖ στόν ἑαυτό του: «Κάνε κράτει, Γιάννη, Δημήτρη, Κώστα. Πρόσεχε», φτάνει σέ μιά καλή πνευματική κατάσταση πού ἀγωνίζεται σωστά καί διατηρεῖ τόν ἑαυτό του, ἔντιμο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
Προσέξατε, μᾶς λέγει ὁ Χριστός. Μή γοητευθεῖτε καί δελεαστεῖτε ἀπό ἐκεῖνα πού φαίνονται ὄμορφα καί διασκεδαστικά, ἀλλά φτωχαίνουν τόν ἄνθρωπο. Κρατεῖστε ἀντίσταση καί ἀγωνιστεῖτε ἐναντίον τους.
Καί τότε, θά διατηρήσετε τόν ἑαυτό σας πνευματικά καλά.
[…]
   

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ

    

Διαβάστε επίσης:

    

Όχι επανάσταση, αλλά ανάσταση, του Μητροπ. Σερβίων και Κοζάνης, Διονυσίου (+)
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ - "Όποιος θέλει", του Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου (+) (2004)
Ζω δε ουκέτι εγώ, ζεί δέ εν εμοί Χριστός
Ζω δε ουκέτι εγώ [Όσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης (ηχητικό ντοκουμέντο)]
Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον Τίμιο Σταυρό
Ἐμοί δέ μή γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μή ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ οὕ ἐμοί κόσμος ἐσταύρωται κἀγώ τῷ κόσμῳ

 

       

Εθελοντική Αιμοδοσία: Μια πράξη βαθιάς κοινωνικής ευθύνης και έμπρακτης χριστιανικής αγάπης!

                     
Παλιοί και νέοι αιμοδότες, θα συγκεντρωθούμε ακόμη μια φορά στις 27 Σεπτεμβρίου 2015 στην αίθουσα του Φιλανθρωπικού & Πολιτιστικού Συλλόγου «Το Σήμαντρο» (Ελευθ. Βενιζέλου 59α στο Χολαργό), από τις 9 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι, για να στείλουμε ένα μήνυμα ζωής και αισιοδοξίας. Θα συγχρονίσουμε τον παλμό της καρδιάς μας με το κάλεσμα της ενορίας για να δώσουμε με τρόπο έμπρακτο, ένα δυνατό μήνυμα αγάπης.
                   
Είσαι πάνω από 18 ετών; Έλα να δώσεις το παρόν στη προσπάθειά μας!
Στην ενορία μας, θ' ανήκει η χαρά ότι σε παρακίνησε να κάνεις την αρχή. Σ' εσένα όμως, θ' ανήκει η τιμή μιας προσφοράς με ανεκτίμητη αξία, αφού είναι προσφορά ζωής. Από τη στιγμή εκείνη και μετά, ενώνονται οι δρόμοι μας. Ο αγώνας είναι πλέον κοινός.
            

 

  

        

       
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

 

Ὁ Ἅγιος Εὐστάθιος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ
Οἱ Ἅγιοι Ὑπάτιος καὶ Ἀνδρέας οἱ Ὁμολογητές
Ὁ Ἅγιος Ἰλαρίων ὁ Ὁσιομάρτυρας ὁ νέος ἀπὸ τὴν Κρήτη

                                    

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

 

Ὁ Ἅγιος Κοδρᾶτος ὁ Ἀπόστολος ὁ ἐν Μαγνησίᾳ
Ὁ Προφήτης Ἰωνὰς

                                    

         

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου

          

Ὁ Ἅγιος Φωκᾶς ὁ Ἱερομάρτυρας ὁ Θαυματουργὸς
Ὁ Ἅγιος Φωκᾶς ὁ κηπουρὸς
                              

     

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

        

Σύλληψις τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννη
Οἱ Ὁσίες Ξανθίππη καὶ Πολυξένη
Ἡ Ἁγία Ραΐς ἡ παρθένος
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Νεομάρτυρας ὁ παντοπώλης ἐκ Καρπενησίου
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ἐθνοϊερομάρτυρας, Μητροπολίτης Ἄργους
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Νεομάρτυρας ὁ ἐκ Μουσουλμάνων
                           

    

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

           

Ἡ Ἁγία Θέκλα ἡ Ἰσαπόστολος
Ὁ Ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἁγιορείτης

Μνήμη Θαύματος τῆς Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης

     

     

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

     

Ἡ Ὁσία Εὐφροσύνη
Ὁ Ὅσιος Παφνούτιος
Ὁ Ἅγιος Παφνούτιος ὁ Ὁσιομάρτυρας καὶ ἀναχωρητὴς καὶ οἱ σὺν αὐτῶ 546 μαρτυρήσαντες
                             

       

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

          

Μετάστασις Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Ἀνακομιδὴ Τιμίας Κάρας τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου Ἀνδρέου
Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Σπηλαιώτης ὁ εἰς τὰς ὄχθας τοῦ χειμάῤῥου Μερσίνη τῆς Σιᾶς ἀσκήσας
                                            

     

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ